Het Zuidelijk Toneel

Het Zuidelijk Toneel is een theatergezelschap zonder regisserend artistiek leider. Mensen doen je graag geloven dat dat niet kan. Want handschrift. Want stijl. Want eenheid. Piet Menu staat als curator en initiator aan het hoofd van Het Zuidelijk Toneel en doet de dingen anders.

Deze tijd vraagt namelijk niet om één handschrift, één versie van een verhaal, of één medium. Het Zuidelijk Toneel vertelt alle verhalen op de manier waar de wereld om vraagt. In samenwerking met de beste makers.

Het Zuidelijk Toneel werd in 1954 opgericht onder de naam Stichting Het Brabants Toneel. De naam werd binnen een jaar gewijzigd naar Het Zuidelijk Toneel. In 2001 fuseerde Het Zuidelijk Toneel met Theatergroep Hollandia tot ZT Hollandia. Sinds de opheffing van ZT Hollandia in 2005 wordt opnieuw gewerkt onder de naam Het Zuidelijk Toneel HZT.

Sinds 2010 is HZT gevestigd in Tilburg.