Saskia de Coster

Saskia de Coster debuteerde in 2000 met Onder elkaar, een duister verhaal over de desintegratie van een ongewone familie, nog verschenen in wijlen het Nieuw Wereldtijdschrift.

In 2002 volgde Saskia de Costers echte romandebuut met de verrassende novelle Vrije val bij Prometheus/Bert Bakker. In het voorjaar van 2004 verschijnt een nieuwe roman van de jonge schrijfster, Jeuk. Net als haar debuut biedt deze hallucinerende, ongrijpbare roman een unieke leeservaring. De ontvangst door de critici is enthousiast.

In november 2009 verscheen Dit is van mij, het vijfde boek van de Coster. Opmerkelijk is dat De Coster hier in de huid kruipt van een mannelijke verteller. Een halfjaar later is het boek al aan zijn vijfde druk. Het wordt genomineerd voor de AKOliteratuurprijs en de Gouden Uil.

Haar laatste boek Het Spiegelpaleis schetst de diepmenselijke ups-and-downs in de hedendaagse grote stad. Subtiel vlecht zij de lotgevallen van haar personages ineen, met de voor haar zo typerende. stilistische bravoure en humor.

De Coster is sinds 2002 kernredacteur van het oudste en meest gereputeerde literaire Nederlandstalige tijdschrift Dietsche Warande & Belfort (DWB). Ze schrijft recensies voor De Morgen en publiceert eigen werk in DWB.