Het Geluid Van Het Museum

Muziektheatergroep BOT komt met een nieuwe editie van Het Geluid Van. Een maand lang verschanst BOT zich in het lege Museum Arnhem om het op de proef te stellen, door elkaar te schudden, naar de stilte te luisteren en die te doorbreken, om na vier weken ‘Het Geluid Van het Museum’ te presenteren.

Het Geluid Van het Museum is een eenmalige reeks van 16 voorstellingen op locatie die op 28 februari 2019 in première gaat.

BOT maakte in de voorbije jaren dertien voorstellingen in de serie ‘Het Geluid Van’. In 2016 was ‘Het Geluid Van Stroom’ een ode aan de zojuist stilgevallen energiecentrale in Nijmegen. Steeds maakte BOT een voorstelling in en over een plek die waarschijnlijk zou verdwijnen, om de geschiedenis ervan in een voorstelling nog eenmaal te ontvouwen.

Onder regie van Marcel Sijm maakt BOT dit keer een voorstelling in de beste BOT-traditie, maar nu in een gebouw wat blijft en zijn functie straks in volle glorie weer opneemt. In het vacuüm tussen het oude en het nieuwe museum bezint BOT zich op de vraag wat het museum er nou eigenlijk zelf van denkt.

Sinds november 2017 staat het prachtige Museum Arnhem aan de Utrechtseweg te wachten op een broodnodige verbouwing en renovatie. Het gebouw uit 1875 werd vanaf 1920 in gebruik genomen als gemeentemuseum. Vanwege zijn populariteit werd het museum al snel uitgebreid. Het gebouw kreeg vleugels en de tuin werd een beeldentuin. Verschillende museumdirecteuren, waaronder Pierre Janssen, gaven het museum internationaal aanzien met een collectie magisch realisme en trokken met actuele tentoonstellingen een steeds breder publiek. Na veel onduidelijkheid over de renovatie weten we nu zeker dat Museum Arnhem op deze locatie blijft.

Kunst kan troosten, verontrusten, doen schateren, behagen, verwarmen, bevragen, ontwapenen, choqueren, interesseren, irriteren, relativeren en nog heel veel meer. Kunst doet ons, met een beetje geluk, beseffen dat we allemaal mens zijn. Maar wat is een museum zonder kunst? Is een museum zonder kunst nog wel een museum of is het dan slechts een boodschap zonder inhoud? Is een museum zélf kunst? Of is kunst pas kunst als er bezoekers zijn? Het Geluid Van het Museum is een eigenzinnige zoektocht naar wat een museum met een mens kan doen en andersom.

Het Geluid Van is een serie locatievoorstellingen geïnspireerd op de oorspronkelijke identiteit, geluiden en functie van gebouwen met een markant verleden. Verbluffend fysiek muziektheater op een bijzondere locatie waarin erfgoed tot leven komt.

Sinds 2011 heeft BOT dertien unieke edities van Het Geluid Van gespeeld, steeds met een eenmalige reeks voorstellingen op locatie. Bij iedere editie is het gebouw en haar geschiedenis het uitgangspunt, de muze en het podium. BOT geeft daarmee een volstrekt eigenzinnige kijk op bijzondere locaties, van graansilo tot steenfabriek, van bloemenkwekerij tot basiliek.


Locatie
Museum Arnhem
Datum

28 februari t/m 10 maart 2019

website
https://www.wijzijnbot.nl/
Artiesten
Muziektheatergroep BOT