Gouden Kalf voor de Filmcultuur voor Sandra den Hamer

Sandra den Hamer is woensdag 23 september 2015 tijdens de Openingsavond van het 35e Nederlands Film Festival geëerd met het Gouden Kalf voor de Filmcultuur 2015 (voorheen Gouden Kalf voor de Cultuurprijs). Het Bestuur van de Stichting Nederlands Film Festival kent het Gouden Kalf voor de Filmcultuur toe aan personen of instanties die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse filmcultuur.

Het Gouden Kalf voor de Filmcultuur wordt sinds 1981 uitgereikt tijdens het Nederlands Film Festival, indien het festivalbestuur daartoe aanleiding ziet.

Sandra den Hamer studeerde Film- en TV-wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie werkte ze als vrijwilliger en parttime medewerker bij ondermeer het Nederlands Film Festival, het Holland Festival en Holland Film. In 1986 begon zij haar carrière in 1986 bij het International Film Festival Rotterdam, waar ze begon als coördinator van CineMart en was ze mede verantwoordelijk voor de uitbouw van de CineMart tot eerste coproductiemarkt in Europa.

Ze was ook mede initiatiefnemer en jarenlang coördinator van het Hubert Bals Fonds, dat filmmakers in ontwikkelingslanden financieel ondersteunt. In 1992 werd ze benoemd tot adjunct-directeur. In 2000 werd zij, samen met Simon Field, benoemd tot directeur van het International Film Festival Rotterdam, waar ze in 2004 algemeen directeur werd.

Vanaf 1 september 2007 is zij directeur van het Filmmuseum in Amsterdam, dat op 1 januari 2010 fuseerde met Holland Film, Nederlands Instituut voor Filmeducatie en de Filmbank tot EYE. In april 2012 opende Den Hamer samen met toenmalig Koningin Beatrix het iconische museumgebouw aan de noordelijke IJ-oever in Amsterdam. Momenteel wordt gebouwd aan het nieuwe EYE collectiecentrum dat in 2016 zal worden opgelevered.

Den Hamer was lid van de adviescommissie van het Nederlands Filmfonds voor lange speelfilms en was ondermeer bestuurslid van FINE (Film Investors Netherlands), AVEA (Audiovisual Entrepreneurs of Africa) en het Rotheater in Rotterdam.
Momenteel zit Den Hamer in de Raad van Toezicht van Eurosonic Noorderslag, in het bestuur van de Museumnacht en in het bestuur van Cinema Digitaal. Daarnaast is ze lid van de adviescommissie Theater van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Ledenraad van de Rabobank Amsterdam en de Raad van Advies van het Nederlands Film Festival. Verder is ze voorzitter van CCDD (Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid).