Nieuwe Europese prijs voor kunstmusea

De European Museum Academy lanceert de Art Museum Award, een nieuwe jaarlijkse prijs gericht op Europese kunstmusea. Met de prijs wil de European Museum Academy museale projecten voor het voetlicht brengen die kunst op een innovatieve, baanbrekende en creatieve manier inzetten om een antwoord te bieden op actuele maatschappelijke kwesties. Hiermee wil ze de maatschappelijke rol en relevantie van kunstmusea onderstrepen. De eerste toekenning vindt plaats in 2021. Het is de enige prijs in zijn soort op Europees niveau.

De COVID-19 pandemie roept nog meer dan voorheen de vraag op hoe maatschappelijk relevant cultuur is in turbulente tijden van crisis. Deze vraag kan op verschillende manieren door kunstmusea worden beantwoord en daarvoor heeft de European Museum Academy een reeks criteria vastgesteld, waaronder het aanmoedigen van innovatie, het aantonen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, het versterken van participatie en inclusie, het stimuleren van duurzaamheid en het stimuleren van het publieke debat. Een internationaal panel van experts binnen het museumveld beoordeelt de inzendingen op deze criteria. Kandidaten kunnen meedoen als instituut of meedingen met een speciaal (tijdelijk) programma.

Karl Borromäus Murr, Voorzitter van het bestuur van de European Museum Academy: “Wij geloven dat musea in het algemeen, en kunstmusea in het bijzonder, positieve sociale verandering kunnen teweegbrengen. Met kernwaarden als dialoog, bewustwording, inclusie, openheid en toegankelijkheid zijn het ideale plekken voor verandering. Met deze nieuwe Art Museum Award willen we meer bewustzijn creëren over de maatschappelijke rol en relevantie van kunstmusea en het debat over hun rol in en impact op de samenleving stimuleren.”

De European Museum Academy is een stichting zonder winstoogmerk die in 2009 is opgericht om te reflecteren op musea op een internationaal niveau, om onderzoek te promoten op het gebied van museologie en museografie, om constructieve feedback te leveren en de discussie over nieuwe tentoonstellingen en musea te bevorderen, en om museologische kennis en ideeën te verspreiden onder leden van de beroepsgroep. De Academy heeft tot doel om zowel het ontstaan van nieuwe als de ontwikkeling van traditionele musea als instrumenten voor sociale verandering te promoten.

In de loop der jaren heeft de European Museum Academy een uitgebreid prijzenprogramma ontwikkeld: de European Museum Academy Prize, de Luigi Micheletti Award, de DASA Award, de Heritage in Motion Award en de Master Study of the Year Award. De Academy is ook partner in andere prijsuitreikingen, waaronder de Children in Museums Award, de Živa Award en de Museum in Short Awards. De verschillende onderscheidingen vertegenwoordigen en benadrukken verschillende aspecten van de onderliggende waarden van de European Museum Academy.

Kunstmusea worden uitgenodigd om zich aan te melden via www.artmuseumaward.eu. De sluitingsdatum voor aanmeldingen is 31 maart 2021.